CARTE BLANCHE – Een culturele sector in gevaar, waar zijn de vakbonden?

Aan de voorzitter van het Federaal ABVV, Thierry Bodson, 
Aan de secretaris-generaal van de Brusselse Intergewestelijke ABVV, Estelle Ceulemans, 
Aan de secretaris die verantwoordelijk is voor de niet-marktsector van het BBTK, Yves Dupuis,
Aan de voorzitter van het bureau Cultuur-Media, Patrick Blommaert,
Aan de regionale secretaris van het ACOD, José Granado,
Aan de voorzitter van de ACOD, Michel Meyer,

Aan de voorzitter van de ACV, Marc Leemans,
Aan de secretaris-generaal van de ACV, Marie-Hélène Ska,

Aan de voorzitter van de ACV-Transcom belast met cultuur, Koen De Mey,
Aan de secretaris-generaal van het LBC-AVC, Felipe Van Keirsbilck,

Aan de voorzitter van de ACLVB, Mario Coppens,
Aan de Waalse secretaris van de ACLVB, Christian Lochet, 
Aan de Brusselse regionale secretaris van de ACLVB, Michaël Dufrane,

Aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Arbeid, Pierre-Yves Dermagne, belast met het RVA en HVW,
Aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke,

Dames en Heren,

Wij, werknemers in de kunst- en creatieve industrieën, federaties van werknemers in de kunst- en creatieve industrieën en projectleiders, vinden de situatie waarin wij zijn gestort door de doofheid en passiviteit van de opeenvolgende federale regeringen en vakbondsvertegenwoordigers ten aanzien van de problemen van sociale bescherming die inherent zijn aan onze sector, onwaardig om te veroordelen.

Beroepsfederaties en werknemers in de kunsten en de creatieve industrieën worden al vele jaren geconfronteerd met disfunctioneren binnen de vakbonden. De gezondheidscrisis en de nasleep ervan hebben de reeds bestaande problemen alleen maar meer in de verf gezet en tot een hoogtepunt gebracht. De betrekkingen tussen vakbonden en werknemers in de kunst- en creatieve sector hebben een kritiek punt bereikt door de opeenstapeling van dossiers, vertragingen bij de betalingen, administratieve blokkades en algemene ondoorzichtigheid. Er is sprake van een groeiende en onaanvaardbare spanning tussen werknemers in de kunst- en creatieve sector en vakbondspersoneel. Als één van de redenen voor deze disfuncties wijzen wij op problemen met de toewijzing van budgetten, een gebrek aan begrip voor de meervoudige realiteit van het werk in de kunst- en creatieve sector, en een gebrek aan een echte band tussen werknemers en vakbondsvertegenwoordigers.

Het